Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Συνάδελφοι, σήμερα, Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014, πρόκειται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση μεταξύ του Δ.Σ. και των Σχολικών Συμβούλων ΠΕ70 και ΠΕ60 των σχολικών μονάδων ευθύνης μας. Η συνάντηση εντάσσεται στο πρόγραμμα δράσης του Συλλόγου. Αντίστοιχη συνάντηση πραγματοποιήθηκε και πέρυσι με πενιχρά αποτελέσματα. Εξάλλου όταν πραγματοποιήθηκε υπήρχε ένα κείμενο διαβούλευσης για την αξιολόγηση και όχι το σημερινό Π.Δ.152/2013. Είναι κρίσιμο σε αντίστοιχες συναντήσεις να οργανώνεται ένα προσχέδιο συζήτησης και τοποθέτησης των εμπλεκόμενων φορέων. Υπ' αυτό το πνεύμα καταθέτω εγγράφως ορισμένα θέματα που θα επιθυμούσα να ανακοινωθούν στους Σχολικούς Συμβούλους και να τοποθετηθούν επ' αυτών. Αναμένω δε, ανακοίνωση του Δ.Σ., με πρωτοβουλία του Προέδρου, για τα αποτελέσματα της συνάντησης αυτής, προκειμένου να μην αποτελέσει άλλη μια πράξη εθιμοτυπικών συναντήσεων δίχως ουσία.

Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ στη συνάντηση, καθώς ορίσθηκε στις 13:30 στα Νέα Μουδανιά, ενημερώθηκα μόλις χθες το μεσημέρι και εργάζομαι στον κύκλο του ολοήμερου 12-4 αυτή την εβδομάδα και υπενθυμίζω πως υπηρετώ στο Ν.Μαρμαρά.
 
Καταθέτω όμως τα ερωτήματά μου για ενέργεια των λοιπών μελών του Δ.Σ.  
1) Σύμφωνα με το Π.Δ.152/2013 άρθρο 3, εδάφ. 10 καλούνται να αξιολογήσουν:
''α) Κατηγορία Ι - Εκπαιδευτικό περιβάλλον
αα) Διαπροσωπικές σχέσεις και προσδοκίες, ββ) Παιδαγωγικό κλίμα στη σχολική τάξη, γγ) Οργάνωση της σχολικής τάξης
β) Κατηγορία ΙΙ - Σχεδιασμός, προγραμματισμός και προετοιμασία της διδασκαλίας
αα) Βαθμός αντίληψης των δυνατοτήτων και αναγκών των μαθητών για τη διαμόρφωση του σχεδιασμού της διδασκαλίας, ββ) Στόχοι και περιεχόμενο, γγ) Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα,
γ) Κατηγορία ΙΙΙ - Διεξαγωγή της διδασκαλίας και αξιολόγηση των μαθητών
αα) Προετοιμασία μαθητών για τη διδασκαλία
ββ) Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα
γγ) Ενέργειες μαθητών κατά τη διαδικασία μάθησης
δδ) Εμπέδωση της νέας γνώσης και αξιολόγηση των μαθητών
 
Στο άρθρο 14 παρατίθεται και η εξειδίκευση των όρων για τον ποιοτικό αξιολογικό χαρακτηρισμό των εκπαιδευτικών.
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 1:
Κρίνουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι του Νομού μας πως τηρούνται οι 3 απαραίτητοι όροι κάθε επιστημονικής έρευνας, πολλώ δεν μάλλον της αξιολόγησης ενός παιδαγωγικού έργου, της αντικειμενικότητας, της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας; Αν ναι, με ποια εργαλεία επιστημονικά θα προβούν σε επαλήθευση των 3 όρων; Γνωρίζοντας καλά και οι ίδιοι πως μόνο με χρήση επαναληπτικών ''μετρήσεων'' και μάλιστα από άλλους επιστήμονες μπορεί να ''εξασφαλιστούν''/''επαληθευθούν'' οι 3 απαραίτητοι όροι, προτίθενται: α) να προβούν σε αξιολόγηση με αυτούς τους όρους ατεκμηρίωτης επιστημονικής έρευνας, β) έχουν καταθέσει στο όργανό τους, την Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων, παρατηρήσεις επ' αυτών; γ) ασπάζονται τις μεθοδολογικές επιφυλάξεις που διατυπώνω σε επιστημονικό επίπεδο; δ) υπάρχει αντιπρόταση δική τους ή του συλλογικού τους οργάνου επ' αυτών;
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 2:
Σε μια έντονα ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής των Σχολικών Συμβούλων με κατάληξη την ανάληψη της επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης των συναδέλφων, κυριαρχούν τα κριτήρια της κατοχής Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών πρώτου ή δεύτερου κύκλου (Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό). Αποδέχονται οι ίδιοι πως η επιστημονική τους κατάρτιση, οι εξειδικεύσεις τους σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών, τους εξασφαλίζει επαρκή επιστημονική γνώση, ιδιαίτερα στη διδακτική των γνωστικών αντικειμένων, ώστε να μπορούν να προβαίνουν σε αξιολογήσεις μιας διδακτικής ενέργειας; Με άλλα λόγια, πιθανώς ένας Σχολικός Σύμβουλος, να διαθέτει έως και μεταδιδακτορική διατριβή στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Τον καθιστά επιστημονικά επαρκή να αξιολογήσει την διδακτική των μαθηματικών, της φυσικής, της γλώσσας ή ακόμα πιο δύσκολα να αξιολογήσει το παιδαγωγικό κλίμα της τάξης; Οι ίδιοι, με την αδιαμφισβήτητη επιστημονική τους κατάρτιση, μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αντίστοιχες διαδικασίες;
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 3:
Κοινός επιστημονικός τόπος είναι η διαφορετικότητα κάθε σχολικής τάξης, ακόμα και της ιδίας από την μια ημέρα στην άλλη. Επίσης, κοινός τόπος είναι η διαφορετικότητα των μαθητών (σε όλα τα επίπεδα: γνωστικά, κοινωνικοσυναισθηματικά κλπ) συγκρίνοντάς τα κατά τον Οκτώβριο, τον Ιανουάριο και τον Μάιο. Η αποσπασματική αξιολόγηση που προβλέπει το Π.Δ.152/2013, υπ' αυτή την έννοια, δεν καταργεί πλήρως την επιστημονική παραδοχή και συχνά απαίτηση για διαρκή αξιολογητική διαδικασία και όχι αποσπασματική; Η ύπαρξη και καταλυτική λειτουργία του επιστημονικά τεκμηριωμένου hidden curicculum διαφοροποιημένου σε κάθε σχολική τάξη δεν αποτελεί επαρκή όρο άρνησης εκ μέρους τους να αξιολογήσουν με προκαθορισμένο μοντέλο κλίμακας σχεδόν likert;
 
Προς αποφυγή κατάχρησης του χρόνου της συνάντησης του Δ.Σ. και των Σχολικών Συμβούλων, δεν θέτω άλλα ερωτήματα, καθώς μπορούν να τεθούν από τους συναδέλφους. Είναι κρίσιμο, ωστόσο, η συζήτηση με τους παιδαγωγικούς καθοδηγητές μας να διεξαχθεί σε επίπεδο όχι ''συνδικαλιστικό'', αλλά επιστημονικό, μιας και ο ρόλος τους και η λειτουργία τους τέτοια είναι.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ, τον Πρόεδρο, να διαβάσει την επιστολή μου και να τοποθετηθούν οι Σχολικοί Σύμβουλοι. Επίσης, να προβεί σε κοινοποίηση των τοποθετήσεών τους σε ενημερωτικό δελτίο που θα αποσταλεί στα σχολεία.
 
Ουδατζής Νίκος
ΠΕ60 Νηπιαγωγός
2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ν.Μαρμαρά
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου