Επικοινωνία

Νίκος Ουδατζής
Νηπιαγωγός ΠΕ60
2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ν.Μαρμαρά
6947898645
pe60xalkidikis@gmail.com & noudatz@yahoo.gr