Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

...ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝ...

Σήμερα Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2015 λάβαμε το καταπληκτικό παρακάτω email στα νηπιαγωγεία μας:

''Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων της Π.Ε. Ν. Χαλκιδικής να παραλάβουν, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015, ενυπόγραφα δύο (2) αφίσες από το γραφείο της Διεύθυνσης Π.Ε. Ν. Χαλκιδικής στον Πολύγυρο, στο πλαίσιο των πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχ. Βίας και Εκφοβισμού ΑΠ1, ΑΠ2 και ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

Οι Προϊστάμενοι/ες θα αποστείλουν ταχυδρομικώς, έως τις 2 Οκτωβρίου 2015, στη Διεύθυνση Π.Ε. Ν. Χαλκιδικής,  Βεβαίωση ανάρτησης της εν λόγω αφίσας σε εμφανή σημείο των Σχ. Μονάδων (νηπιαγωγείων).''