Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

''ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ'' Νο2 - ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι, το ζήτημα αλλαγής του καταστατικού του Συλλόγου μας επανέρχεται μετά την αποτυχημένη ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΗ προσπάθεια συγκεκριμένων παρατάξεων και συνδικαλιστών να αποσπάσουν ΠΑΡΑΝΟΜΑ απόφαση απαρτίας με παρόντες μόλις 120 με 130 συναδέλφους στην Γενική Συνέλευση του Μαϊου. Σας καλώ να δείτε τις αναρτήσεις για το θέμα, πριν τη Γενική Συνέλευση, αλλά και μετά για να αντιληφθείτε τη σημασία της συμμετοχής σας ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ
και...το ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ...


Στο Δ.Σ. της Δευτέρας 14 Οκτωβρίου συζητήθηκε το θέμα του καταστατικού και της ανάγκης αλλαγών σ' αυτό, κυρίως στην κατεύθυνση ένωσης με τον Βόρειο Σύλλογο και διενέργειας εκλογών ανά διετία. Ζήτησα να πραγματοποιηθεί ΕΚ ΝΕΟΥ συζήτηση εντός του Δ.Σ. και να ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπει το καταστατικό μας. ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ. Σ' αυτό το πλαίσιο λάβατε έγγραφο με το οποίο καλούνται οι σύλλογοι διδασκόντων να συζητήσουν και να καταγράψουν τις προτάσεις τους για τις αλλαγές. ΦΥΣΙΚΑ στις προτεινόμενες αλλαγές εκ μέρους του Δ.Σ. δεν θα λάβετε τις δικές μου, καθώς αυτές καταψηφίστηκαν τον Μάιο και φυσικά θα καταψηφιστούν και στο επόμενο Δ.Σ. αφού την πλειοψηφία έχουν οι ''ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ'' και οι ''ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ'' ΦΙΛΟΙ ΤΟΥΣ. 

Ερώτηση προς παρατάξεις: Αν στείλουν πενήντα σύλλογοι διδασκόντων ή 50 μεμονωμένοι συνάδελφοι προτάσεις αντίθετες με αυτές που εισηγήθηκε το Δ.Σ. (κατά πλειοψηφία) τί θα γίνει; Θα ενσωματωθούν προς διαβούλευση στην Καταστατική Γενική Συνέλευση; Θα συζητηθούν εντός του Δ.Σ. από τους 7 ''σοφούς'' που το απαρτίζουν; Αν πάλι, 200 συνάδελφοι υπογράψουν τις αλλαγές που καταθέτω εγώ, αυτές θα τεθούν στο υπό αλλαγή καταστατικό ή και πάλι θα αποφασίσουν οι 7 ''σοφοί'' κατά το δοκούν; 

Θέλω να πω απλά. Η διαβούλευση που καλεί το Δ.Σ. έχει τελικά νόημα; Θα ληφθούν υπόψη οι προτάσεις των μελών του συνδικάτου και αν ναι σε ποιό βαθμό; Είναι δεσμευτικές οι προτάσεις των μελών της βάσης ή και πάλι θα κυριαρχήσει η ''σοφία'' των 7; Δεν είναι ρητορικά συνάδελφοι είναι πραγματικά και καθορίζουν το μέλλον του συλλόγου, σε μια εποχή δύσκολη που θα κριθεί μαζί με την προσωπική και επαγγελματική μας προοπτική και η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΚΑΛΩ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Ή ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥΣ Ή ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ' ΑΥΤΟ, ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ''ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ'' ΚΑΙ ΤΟΥΣ ''ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥΣ'' ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΑΝΑΜΕΤΡΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (μετά την επικαιροποίησή τους):

Τα εύκολα/ευνόητα
Συνένωση με Βόρειο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χαλκιδικής
Αλλαγή ονόματος Συλλόγου (άρθρο 1) 
Αύξηση μελών του Δ.Σ. ως αποτέλεσμα αύξησης των μελών του νέου Συλλόγου (άρθρο 20)
Αύξηση της θητείας των μελών του Δ.Σ. σε 2 έτη (Άρθρο 20) κατά το πρότυπο όλων των αντίστοιχων Συλλόγων της χώρας και της ΔΟΕ 

Τα δύσκολα/σημαντικά
1. Άρθρο 10 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Να προστεθεί ως Εδάφιο ''Ε) Να λαμβάνουν αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. και οικονομικό απολογισμό, όποτε το αιτηθούν εγγράφως στο Δ.Σ.''. 
2. Άρθρο 18 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
Εδάφιο 2 να αντικατασταθεί από "Κάθε συνδυασμός καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαμβάνονται με αλφαβητική σειρά όλοι οι υποψήφιοι του συνδυασμού, χωριστά οι οποψήφοιοι για το Δ.Σ. και για αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία'' ΩΣ ΕΞΗΣ
''Οι εκλογές ανάδειξης Δ.Σ. και αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία πραγματοποιούνται με αυτοτελείς συνδυασμούς/παρατάξεις ή ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ όπου συμπεριλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι ή μικτό σύστημα. ''. 
Στην ανάρτησή μου στις 27 Ιανουαρίου 2013 στο σημείο 1.9 αναλύω το σκεπτικό της πρότασης. Η σχετική ανάρτηση ΕΔΩ.
3. Άρθρο 24 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Εδάφιο 4 ''Προβαίνει στις αναγκαίες δαπάνες για τη λειτουργία του Συλλόγου'' να εξειδικευθεί ως εξής: ''Προβαίνει στις αναγκαίες δαπάνες για τη λειτουργία του Συλλόγου, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις αποφάσεις των Γ.Σ. ή τις αποφάσεις του Δ.Σ. Κάθε δαπάνη αποφασίζεται κατά πλειοψηφία, με αιτιολογική πρόταση αναγκαιότητας, ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μαζί με τα παραστατικά και εφόσον αφορά δαπάνη ύψους άνω των 300 ευρώ, ο Ταμίας καλείται να εξασφαλίσει 3 γραπτές οικονομικές προσφορές. Εφόσον, δεν καταστεί εφικτό να κατατεθούν 3 γραπτές προσφορές αποδεδειγμένα και αιτιολογημένα, τότε, το Δ.Σ. με ενισχυμένη πλειοψηφία 3/4 καλείται να αποφασίσει σχετικά''.
Εδάφιο 10 ''Εισηγείται στη Γεν.Συνέλευση την αύξηση ή μείωση των συνδρομών των μελών και φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξή τους'', να προστεθεί στο τέλος της πρότασης ''Εφόσον η πρώτη Γ. Σ. του ακαδημαϊκού έτους δεν έχει διαπιστωμένη καταστατική απαρτία, δύναται το Δ.Σ. να αποφασίζει για το ύψος της ετήσιας συνδρομής, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες των μελών του και με απαραίτητη πλειοψηφία 3/4''.
Εδάφιο 13 Να προστεθεί:
''Δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του τις μηνιαίες δαπάνες του Συλλόγου με τα παραστατικά, καθώς και τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. Στις περιπτώσεις πρακτικών που αφορούν προσωπικά δεδομένα συναδέλφων για υπηρεσιακά ή οικογενειακά θέματα που άπτονται της ανάγκης διαφύλαξης και προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων αποκρύπτεται το όνομα του άμεσα ενδιαφερόμενου''
Εδάφιο 14 Να προστεθεί:
''Τα μέλη του Δ.Σ., κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. μετέχουν σε κλιμάκια ενημέρωσης των συναδέλφων για θέματα του Συλλόγου, της Ομοσπονδίας ή επικαιρότητας σε περιοχές με εγγύτητα προς τον τόπο διαμονής τους ή εργασίας τους, κατά τις δυνατότητές τους. Ουδεμία χιλιομετρική αποζημίωση προβλέπεται εκ της ανακύπτουσας δαπάνης μετακίνησής τους. Παρόμοια, ουδεμία χιλιομετρική αποζημίωση λαμβάνουν για άλλες μετακινήσεις τους που αφορούν το Σύλλογο, εντός των ορίων του νομού. Κατ' εξαίρεση και μόνο κατόπιν έγγραφης αίτησης μέλους του Δ.Σ. δύναται να αποφασισθεί καταβολή χιλιομετρικής αποζημίωσης σε μέλος του Δ.Σ. ή του Συλλόγου, για εκπροσώπηση του Συλλόγου, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. και σε ύψος έως 0,15 ευρώ ανά χιλιόμετρο εφόσον πρόκειται για ιδιωτικής χρήσης όχημα, αλλιώς τα εισιτήρια με απόδειξη των δημοσίων μέσων συγκοινωνίας. Η σχετική χιλιομετρική αποζημίωση συνοδεύεται με αντίστοιχα οικονομικά παραστατικά καυσίμων, διοδίων κλπ. τα οποία και δημοσιοποιούνται μετά την πρωτοκόλλησή τους στην ιστοσελίδα του Συλλόγου''. 
Άρθρο 30 - ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
''Τα οικονομικά στοιχεία του Συλλόγου ετησίως και πριν την πρώτη Γ.Σ. του Οκτωβρίου, ελέγχονται από Ορκωτούς Λογιστές σε συνεργασία με την ελεγκτική επιτροπή, η έκθεση των οποίων ανακοινώνεται δημόσια στα μέλη του Συλλόγου''.

ΕΚΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ
1. Ιδρύεται τράπεζα αίματος στο Γ.Ν.Πολυγύρου για τα μέλη του Συλλόγου. Υπεύθυνος διαχείρισης ορίζεται ο Ειδικός Γραμματέας του Δ.Σ. Ετησίως πραγματοποιούνται δύο τακτικές αιμοδοσίες στους χώρους πραγματοποίησης των Γ.Σ. του Συλλόγου. 
2. Το Δ.Σ. κατόπιν πρόσκλησης στα σχολεία του Νομού Χαλκιδικής αναζητά μέλη που θα αποτελέσουν "συνδέσμους" ενημέρωσης μεταξύ του Δ.Σ. και των συναδέλφων εκπαιδευτικών. Η λειτουργία των συνδέσμων εξειδικεύεται με απόφαση του Δ.Σ. 

Μπορείτε να κατεβάσετε τις προτάσεις σε μορφή word να διαγράψετε προτάσεις ή να συμπληρώσετε προτάσεις και να το στείλετε στο e-mail του συλλόγου για διαβούλευση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sechalpe@gmail.com με αναγραφή των ονομάτων των εκπαιδευτικών που τις προτείνουν. Στη συγκεκριμένη διεύθυνση e-mail έχουν πρόσβαση όλα τα μέλη του Δ.Σ. Οι προτάσεις για επεξεργασία σε word ΕΔΩ.  

Ουδατζής Νίκος
ΠΕ60 Νηπιαγωγός
2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ν.Μαρμαρά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου