Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ "ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ"

Αγαπητοί συνάδελφοι χθες σας δημοσίευσα σημεία της έκθεσης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Εφόσον διαβάσατε την ανάρτηση http://pe60xalkidikis.blogspot.gr/2013/03/blog-post_26.html θα διαπιστώσατε πως πολλές από τις σημερινές ρυθμίσεις που αποσπασματικά εισάγονται στο εκπαιδευτικό σύστημα αποτελούν προτάσεις του ΟΟΣΑ και φυσικά αποτελούν και κοινό τόπο μια ενιαίας Ευρωπαϊκής (Εκπαιδευτικής) Πολιτικής, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά τη συνθήκη του Μάαστριχτ (1992) και εξειδικευθεί τα τελευταία 20 χρόνια μέσα από θεσμικά και άτυπα όργανα αποφάσεων.
Δεν πρέπει να βλέπουμε την "αξιολόγηση" αποσπασματικά, αλλά ούτε και σαν την κορυφή του παγόβουνου. Είναι μια παράμετρος, σημαντική μεν, αλλά παράμετρος ενός γενικότερου νέου εκπαιδευτικού τοπίου που θα έχει τα παρακάτω ΚΥΡΙΑΡΧΑ δομικά χαρακτηριστικά. 


Εργασιακό Καθεστώς Εκπαιδευτικών:
- Πλήρης ανατροπή της μονιμότητας σταδιακά. Το Σύνταγμα κατοχυρώνει τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων εφόσον υπάρχει οργανικότητα θέσης. Το Σύνταγμα δεν προστατεύει την προσωποπαγή/ονομαστική θέση. Κατά συνέπεια, με τη στρατηγική της επόμενης διετίας (εκτιμώ) να καταργηθεί η οργανικότητα (θα εξηγήσω παρακάτω πως) παύει να ισχύει και η μονιμότητα και άρα η Συνταγματική "προστασία". 
- Αξιολόγηση ατομική μέσα από αυστηρές και πολλαπλές δομές, με στόχο την "κατηγοριοποίησή" μας με λεκτικά νοηματοδοτημένους χαρακτηρισμούς (για επικοινωνιακούς λόγους). Η αξιολόγηση θα επιφέρει μετά από δυο αρνητικές κρίσεις τύπου "ανεπαρκής" αυτοδίκαιη λύση σύμβασης, δηλαδή έξοδο από δημόσιο. Δεν είναι τυχαία η λέξη "σύμβαση" που χρησιμοποιώ! Αρχικά, σημαντικό βάρος της αξιολόγησης θα αποδοθεί στους τυπικούς ακαδημαϊκούς τίτλους (μεταπτυχιακά πρώτου και δεύτερου επιπέδου, νέες τεχνολογίες, ξένες γλώσσες κλπ), ενώ μελλοντικά ο "ατομικός φάκελος" θα αποτελεί το κέντρο βάρους της κατηγοριοποίησής μας. Ο "ατομικός φάκελος" θα αποτελεί το επαγγελματικό και παιδαγωγικό μας C.V. Με βάση αυτόν τον φάκελο θα μας επιλέγουν εξάλλου και τα σχολεία για εργασιακή σύμβαση. Με βάση το νέο καθεστώς συγκρότησης του εκπαιδευτικού συστήματος (θα το αναλύσω διεξοδικότερα παρακάτω), τα σχολεία ενταγμένα σε "εκπαιδευτικές περιφέρειες" και "κατηγοριοποιημένα" ως προς την αξιολόγησή τους θα προκηρύσσουν θέσεις εκπαιδευτικών. Οι "άριστοι" εκπαιδευτικοί προφανώς θα προσλαμβάνονται στα "υψηλότερα" αξιολογημένα σχολεία, ενώ οι "ανεπαρκείς" στα "χαμηλότερα" αξιολογημένα σχολεία. Η σύμβαση θα είναι χρόνου και όχι  πάνω από δύο ή τρία χρόνια, καθώς θα ακολουθεί νέα αξιολόγηση εκπαιδευτικού και σχολείου και άρα επαναπροκήρυξη και επαναπλήρωση θέσεων. Οι "ανεπαρκείς" θα μπορούν φυσικά να βρουν δουλειά στα νησιά και στα ορεινά όπου θα υπάρχει μειωμένη ζήτηση θέσεων και ελεγχόμενος ανταγωνισμός προσόντων και ατομικών φακέλων.
- Αύξηση των ωρών διδασκαλίας μας με στόχο τη μείωση των θέσεων εκπαιδευτικών (αναπληρωτών κυρίως) στην κατεύθυνση και της εντατικοποίησης της εργασίας μας. Στο ίδιο πλαίσιο θα μειωθούν σταδιακά οι διακοπές του θέρους αξιοποιώντας μας σε άλλες δομές μιας κοινωνικής πολιτικής που εξάλλου χαίρει αποδοχής από την κοινωνία. 
- Σταδιακά το ενιαίο μισθολόγιο των εκπαιδευτικών θα γίνει πιο ελκυστικό για τους ''άριστους" και περισσότερο δυσάρεστο για τους "ανεπαρκείς". Στα σχολεία ''υψηλής" αξιολόγησης που θα εργάζονται με συμβάσεις χρόνου οι ''άριστοι" εκπαιδευτικοί θα υπάρχει αύξηση αποδοχών (bonus), ενώ αντίστροφα θα συμβαίνει στα άλλα σχολεία, στα όρια του βασικού μισθού όπως αυτός θα διαμορφώνεται ανά εποχή. 

Οργάνωση Σχολικών Μονάδων:
- Κατάργηση του μοντέλου της αυτοτελούς σχολικής μονάδας και ανάπτυξη των ''εκπαιδευτικών περιφερειών'', με γεωγραφικά κριτήρια περιοχών. Ένας θα είναι ο διευθυντής "εκπαιδευτικής περιφέρειας" και προφανώς όλοι οι "πρώην" δ/ντές σε ρόλο "προϊστάμενου" ή "υποδιευθυντή". Κέρδος οικονομικό από τη μη απόδοση των επιμισθίων ευθύνης και φυσικά οικοδόμησης ενός αυστηρότερου διοικητικού μοντέλου ελέγχου λειτουργίας. 
- Εντός της "εκπαιδευτικής περιφέρειας" τα σχολεία θα αξιολογούνται και θα κατηγοριοποιούνται ανάλογα προς τις επιδόσεις τους. Ετήσια σταθμισμένα τεστ γνώσεων θα αποτελούν το γνωστό "μαθησιακό κριτήριο" που διαβάζουμε στα σχέδια νόμου. Θα επιστρέψουν τα τεστ προόδου στα Δημοτικά Σχολεία με το πέρας του έτους ή με δύο διαπιστωτικά τεστ κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς, που θα εξάγουν συμπεράσματα για την κατάκτηση των στόχων, την πρόοδο της μονάδας και τελικά της ''εκπαιδευτικής περιφέρειας". Ανάλογα φυσικά προς τα "αντικειμενικά" αποτελέσματα θα γίνεται και η καρατόμηση των "ανεπαρκών" εκπαιδευτικών, αφού κάποιος πρέπει να αναλάβει την "ευθύνη της αποτυχίας" και θα προσλαμβάνονται νέοι συνάδελφοι. 
- Ειδικά στα αστικά κέντρα και όπου τα σχολεία είναι αρκετά, η "κατηγοριοποίηση" σύμφωνα με τις "μαθησιακές επιδόσεις" θα οδηγεί σταδιακά και σε παύση λειτουργίας σχολείων! Ειδικά καθόσον μειώνονται οι εγγραφές παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα λόγω της υπογεννητικότητας και του επαναπατρισμού των μεταναστών. Προσέξτε ειδικά αυτό το σημείο. Πως; Διαβάστε το επόμενο. 

Κοινωνική Λογοδοσία Σχολείων:
- Οι χαρακτηρισμοί των σχολείων (''άριστο", ''πολύ καλό" κλπ) θα δημοσιοποιούνται. Αυτό σημαίνει πως τα σχολεία θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους πλέον για την ιεραρχική τους κατηγοριοποίηση, αλλά κυρίως για έναν επιπρόσθετο λόγο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ. Γνωρίζοντας οι γονείς την αξιολόγηση μέσω χαρακτηρισμού ενός σχολείου, θα επισκέπτονται τα σχολεία της "εκπαιδευτικής τους περιφέρειας" αναζητώντας πληροφορίες για τη δομή, την οργάνωση, τους χώρους, το διδακτικό προσωπικό κλπ κλπ. Κάτι σας πελάτες δηλαδή. Και θα επιλέγουν αυτό που τους πείθει καλύτερα για το έργο του. Είναι η γνωστή ιστορία των εκπαιδευτικών voucher που θα αναλύσω αύριο. Τί θα συμβεί; Το σχολείο "Άνω Ραχούλας" (υψηλότερα αξιολογημένο με "αντικειμενικούς" όρους) θα προσελκύσει150 μαθητές, ενώ το σχολείο της "Κάτω Ραχούλας" (χαμηλότερα αξιολογημένο με "αντικειμενικούς" όρους) θα προσελκύσει μόνο 40 μαθητές.  
- Με δεδομένη τη σταδιακή και συνεχόμενη μείωση του μαθητικού πληθυσμού, εσείς τί λέτε; Το σχολείο της "Κάτω Ραχούλας" θα συνεχίσει να δουλεύει; Αφού στην άγρα πελατών, συγνώμη μαθητών, προσέλκυσε μόνο 40 και ταυτόχρονα έχει κατηγοριοποιηθεί ως "ανεπαρκές", υπάρχει λόγος χρηματοδότησής του;  Τι θα απογίνουν οι μαθητές; Το σχολείο της "Άνω Ραχούλας" πάντα περιμένει...
- Ο γονέας, εκπαιδευμένος ή μη, μυημένος ή μη, αποκτά επιτέλους ρόλο και κυρίως "επιλογή". Ο όρος "επιλογή" αποτελεί πυρήνα στη φιλελεύθερη σκέψη εξάλλου, αυτή που σήμερα εφαρμόζουν οι κυβερνώντες μας. Εμπλέκεται (ο γονιός) στην εκπαιδευτική διαδικασία, έστω και έτσι, με education shopping. Ποιός θα καταφέρει να τον πείσει πως πρέπει να λειτουργεί το σχολείο της "Κάτω Ραχούλας" όταν δεν πέτυχε τους μαθησιακούς στόχους στο ετήσιο τεστ ελέγχου; Εξάλλου, πάντα είναι πιο εύκολο να κατηγορούμε το σχολειό της "Κάτω Ραχούλας" για αστοχίες παρά να κοιτάξουμε την κοινωνική ανισότητα ως παράγοντα δημιουργίας της εκπαιδευτικής ανισότητας, σχολικής αποτυχίας και διαρροής μαθητικού δυναμικού.

Νομίζω πως πλέον μπορούμε να έχουμε ένα κοινό τόπο ιδεών και προσεγγίσεων για το μέλλον. Ακόμα και αν κάνω λάθος, ο προβληματισμός, επί επιχειρημάτων όμως, και αναλυτικής σκέψης, σίγουρα δεν κάνει κακό. Σε μια κοινωνία και σε ένα συνδικάτο που έπαψε να σκέφτεται, νομίζω πως τουλάχιστον προσφέρω μια αφορμή. Δαιμονοποίηση θα πουν κάποιοι. Κοντός ψαλμός απαντώ. Σίγουρα εσείς μπορείτε να επεκτείνετε επιπρόσθετα τη σκέψη και την ανάλυσή μου, συμπληρώνοντας αθέατες, σε μένα ακόμα, πτυχές όσων οικοδομούνται. Τελευταίο σχόλιο: στο χώρο της εκπαίδευσης μέλλον λαμπρό περιμένει τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Εκεί θα δούμε πραγματική ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Κρατήστε το κι αυτό. 

Με την ελπίδα να αναπτυχθεί ένας πραγματικά ουσιαστικός διάλογος μεταξύ μας για το ΣΧΟΛΕΙΟ του ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ, το ραντεβού ισχύει αύριο με ανάλυση των εκπαιδευτικών voucher, ενός κομματιού του παζλ που θα το δούμε να έρχεται σύντομα. Ελπίζω το Δ.Σ. του συνδικάτου να αποφασίσει αύριο, έστω και εμβόλιμα, να συζητηθούν τα θέματα που κατέθεσα. Ας ελπίσουμε στις πύρινες γλώσσες...

Ουδατζής Νίκος
ΠΕ60 Νηπιαγωγών
2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ν.Μαρμαρά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου